Worth Knowing

About “Worth Knowing”

MAX Q 7000 Water Bath Orbital Shaker

Axeb’s Værd at Vide Serie Axeb har udgivet en række løsblade ved navn “Værd at Vide” med informationer om brug af vores produkter. Værd at Vide er tænkt som faglig videndeling, der skal bidrage til at give basis-laboratoriudstyr en længere og mere optimeret levetid med praktiske råd om brug og vedligeholdelse af udstyret. Værd at... Read more »

Thermo Scientific Sorvall Rotor Guide

Thermo Scientific Sorvall Rotor Guide Maximize your centrifuge performance by selecting rotors, bottle, tubes and accessories for your application needs. OPEN AXEB’S ROTOR GUIDE HERE Superspeed Centrifuge Rotors with Auto-Lock  For use with Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX superspeed centrifuges, simplify run set-up and increase rotor security with Auto-Lock rotor exchange, instant rotor identification and Thermo Scientific™... Read more »

About Freezers

Opnå de bedste resultater med frysere fra Axeb, der har stabile temperaturer og en lang levetid. Installer altid frysere i et lokale med tilstrækkelig ventilation. For høj varme i lokalet kan medføre forringelse af fryserens køleeffekt og dermed også levetiden. Husk altid at læse brugermanualen inden anvendelse af fryseren. Tjek dørpakning og rens for is... Read more »

About Maintenance of Fiberlite Rotors

Fiberlite® carbonrotorer er fremstillet af kulfiber – et særdeles stærkt materiale. Mange kender det fra bl.a. både, biler, cykler, fly og ketchere. Der er mange fordele ved at anvende en carbonrotor. Den er bl.a. mere ergonomisk, sikker og holdbar. Fiberlite rotoren skal altid være fastspændt inden centrifugen startes. Tjek altid, at det er de rigtige... Read more »

In the cell-laborotory

I cellelaboratoriet kan mange ting gå galt – hvad enten prøverne bliver ødelagt eller ulykker sker så kan det have store konsekvenser. Vi har derfor lavet en huskeliste, som du kan benytte for at sikre dig imod uheld m.m. Cellerummet bør ALTID være et lukket rum, uden for meget ”trafik”. Skift ALTID kittel og sko... Read more »

About Incubators

En inkubator skal opfylde celledyrkerens behov for præcist at kunne styre temperatur, luftfugtighed og CO2 koncentrationen. Er der desuden oprettet en dekontamineringsproces, er de fleste grundlæggende forudsætninger for en vellykket celledyrkning til stede. Læs mere » Read more »

About Aluminium Rotors

Fjern altid adaptorene efter brug Det anbefales, at adaptorene fjernes straks efter brug, for at undgå fugt, som kan medføre korrosion. Hold rotoren ren Vær opmærksom på spild, særlig af syreholdige eller alkaliske væsker, da dette kan give anledning til korrosion. Rengør rotor og bægre i mild sæbevand, pH værdi under 8, og skyl efter med vand. For... Read more »

About Maintanence of Centrifuges

10 stærke, som er værd at vide om centrifuger Centrifugen bør kun anvendes af kvalificeret personale, der omhyggeligt har læst manualen og er fortrolig med generelle retningslinier for brug af centrifuger. Anvend kun godkendt komplet rotorudstyr, emballage, rør, flasker m.m. i overensstemmelse med leverandørens specifikationer. Sørg for at rotorudstyret er korrekt installeret. På visse rotorer... Read more »

Gå til top

Newsletter sign up

By subscribing you agree to receive information and news from
Axeb Lab Solutions via regular mail or e-mail containing information
about new products or knowledge of the industry.

You can always cancel your subscription.