Axeb i dag

Axeb er en virksomhed med kompetente medarbejdere, der har mange års erfaringer og et solidt kendskab til vores produkter og branche. Vores tætte samarbejde og netværk med internationale leverandører ruster os til at holde skarpt fokus på seneste viden, hvilket sikrer en faglig høj service og rådgivning til vores kunder.

Axeb arbejder i dag ud fra et værdisæt, som medarbejderne i virksomheden er med til at skabe. Læs mere om vores værdier under vision, mission og værdier.

I dag leverer vi til en lang række af store og små virksomheder, hospitaler og universiteter over hele landet.

Historien om Axeb

Axeb blev grundlagt i 1999 som søsterselskab til den verdensomspændende virksomhed Kendro Laboratory Products, som Thermo Scientific købte i 2004. I dag er Axeb et selvstændigt dansk eget aktieselskab, som samarbejder med en lang række af virksomheder herunder Thermo Scientific.

Thermo Scientific er førende producent af en lang række produkter, som Axeb har forhandlet siden 1999.

Axeb er distributør af Thermo produkter til det danske marked. Vi arbejder desuden med andre leverandører og er altid på udkig efter nye og spændende produkter til vores kunder & forretning.

Kun det bedste er godt nok

I Axeb ser vi os selv som en innovativ og dynamisk samarbejdspartner for danske laboratorier. Den personlige kontakt er essentiel for vores arbejde, derfor indgår vi i en tæt dialog, så vi ud fra vores kunders behov kan rådgive dem til den bedste løsning.

Laboratorieudstyr er grundlaget for vigtige processer, hvorfor rådgivning, leverance og service ofte skal ske i et raskt tempo. Vi er stolte over, når når vores kunder genkender os på at opfylde dette. Vi bestræber os på altid at opretholde dette ved at være 100% dedikerede for at kunne yde den bedste support både ved salg og service. Kundernes tillid er et must for vores forretning.

Præcise resultater, omkostnings bevidste investeringer og en brugervenlig betjening er vigtige parametre for vores kunder – det er det også for os. Vi efterkommer forventningerne ved at være på forkanten med eftertragtede produkter, god support samt at være just-in-time med servicen i alle øjemed.

Om Axeb – team(work)

Teamwork er helt essentielt for os. Vi vil have begejstring, humor og glæde i vores hverdag. Vi vil være kreative, ansvarsbevidste og alsidige i den måde, vi omgås hinanden og vores kunder. Derfor plejer vi relationerne – såvel de faglige som de sociale – med jævne mellemrum. Fx via team building til lands, til vands og… måske næste gang i luften.

Vision

Axeb’s vision er at være førsteprioritet og trofaste samarbejdspartner for danske laboratorier, når det gælder udstyr, service og support. Axeb startede i 1999, og vi har valgt at opretholde essensen af vores forretning ved fortsat at levere Quality Products & Lifetime Care.

Mission

Vores mission er, kontinuerligt at levere innovation, fleksibilitet og enkelhed i vores samhandel og samarbejde.

Værdier

Axeb’s værdier består af nogle hjørnesten, der sammen definerer de holdninger og den kultur, som driver vores organisation og handlinger.

1. Ansvarlighed

Ansvarlighed er en central del af Axeb’s værdier, kultur og organisation. Vi tager ansvar for de produkter og den service, vi leverer, og tager (med)ansvar for de processer, vi er en del af. Axeb’s ansvarlighed afspejles blandt andet i organisationens soliditet og stabilitet samt langvarige kunde-relationer. Vi har tillid til hinandens kompetencer, og vores mål er at levere det bedste – hver gang. Vi påtager os opgaver inden for eget kompetence-felt, således at vi kan sikre en høj integritet og kvalitet i vores ydelser.

2. Innovation, fleksibilitet & enkelhed

I en tid, hvor teknologiske muligheder accelerer på alle fronter og kanter, er bevidste valg og fravalg helt essentielle for Axeb. Know-how, teknologisk opdatering og sikkerhed har en afgørende betydning for den forskning og innovation, som dagligt finder sted hos vores kunder. Som leverandør af laboratorieudstyr og service er vi vigtige bidragsydere hertil. Vi gør vores ypperste for at skabe enkelhed og gennemsigtighed i en ellers kompleks branche. For Axeb handler innovation om at følge med dér, hvor det giver en reel værdi. Udstyret skal være teknologisk opdateret og samtidsorienteret, og vores måde at handle og kommunikere på skal være på forkant med tidens ånd. Forretningsgangen skal være enkel, fleksibel og effektiv, og vi skal være til rådighed, når vores kunder har brug for det.

3. Sikkerhed

Sikkerhed er den fjerde hjørnesten, som slutter rammen om Axeb’s organisation, idet vi henviser vi til et sikkert arbejdsmiljø. Axeb’s medarbejdere er klædt på til at rådgive og supportere kunderne i forhold til stort som småt, og vores teknikere er certificerede og topkvalificerede til at efterkomme vores kunders behov.

4. Kvalitet & miljø 

Axeb er kvalitetscertificeret efter ISO 9001:2015.

Kvalitetsledelsessystemet er en garanti for ensartet og høj kvalitet til vores kunder. Vi arbejder løbende proaktivt med at tilpasse vores ydelser, interne arbejdsgange og procedurer, som skal sikre at vores kunder får den bedste service, rådgivning og support.
Kundernes tilfredshed er vores mål i alle forretningsgange.

I vores kvalitetssystem har vi indbygget vores miljøpolitik, som læner sig op ad ISO 14001.

Axeb ISO 9001:2015 certifikat

Axeb Kvalitetspolitik

Axeb Miljøpolitik

5. Etisk fundament

Ligesom os selv, har vores kunder og andre interessenter høje forventninger til vores etiske syn og adfærd. Det bestræber vi os på at overholde og opretholde via rene handels gange, som tager hensyn til mennesker, miljø og dyr.

Code of Conduct – Etiske retningslinjer  

Hos Axeb støtter vi gerne en god sag, både etisk og med økonomiske midler. Kampen mod kræft er én af de ting , vi støtter aktivt op om. 

Kræftens Bekæmpelse /Red orangutangen 

Plant et træ/BØRNS VILKÅR