Opnå de bedste resultater med frysere fra Axeb, der har stabile temperaturer og en lang levetid.

 • Installer altid frysere i et lokale med tilstrækkelig ventilation.
 • For høj varme i lokalet kan medføre forringelse af fryserens køleeffekt og dermed også levetiden.
 • Husk altid at læse brugermanualen inden anvendelse af fryseren. Tjek dørpakning og rens for is jævnligt – det skal være let at lukke døren.
 • Fryseren arbejder unødigt hårdt, hvis døren ikke lukker tæt, og forbruger unødig energi (strøm).
 • Sørg for, at der ikke er ”tom luft” i fryseren – fyld den i stedet evt. med tomme racks. Da det ellers kan give større temperaturudsving og dermed en ustabil fryser.
 • Tjek filtret jævnligt og rens filtret for lufttilgang mindst hver 6. måned. Hvis luftindtaget er lukket, arbejder fryseren unødigt hårdt, forbruger unødig energi (strøm), og kan forårsage nedbrud og celleprøver og andet kan gå tabt.
 • Rengør ribberne på kondensatoren og filtermåtten, når der er synlig snavs (anbefalet hver 6. måned).
 • Tjek alarmbatteri jævnligt ved at afbryde strømmen og en (lokal) alarm lyder.
 • Tjek (central) alarmovervågning jævnligt.
 • Tjek N2 /CO2 backup jævnligt (tanken/flasken).
 • Ved rengøring – sluk for fryseren, vent indtil temperaturen i det indvendige kammer svarer til temperaturen i lokalet.
 • Rengør fryseren indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat mild rengøringsmiddel eller evt. opvaskemiddel.
 • Der bør udføres et årligt eftersyn på alt laboratorieudstyr også fryseren af Axebs service eller tilsvarende uddannede fag- folk for at garantere, at fryseren er driftssikker og fungerer optimalt.