I cellelaboratoriet kan mange ting gå galt. Vi har derfor lavet en huskeliste;

 • Cellerummet anbefales at være et lukket rum, uden for meget ”trafik”.
 • Skift ALTID kittel og sko, før du går i cellerummet.
 • Tag smykker og ur af, vask og desinficer hænder eller brug handsker.
 • Sprit sterilbænken af før og efter brug.
 • Sprit medieflasker mm. af inden de placeres i sterilbænken.
 • Sprit mikroskopet af før og efter brug.
 • Husk at rengøre fryseren jævnligt og undgå opbevaring af åbne medieflasker og lign.
 • Skift vand i vandbad og i CO2 inkubatoren mindst 1 gang om ugen.
 • Ethvert mediespild i CO2 inkubatoren anbefales straks at tørres op.
 • Vask og desinficer CO2 inkubatorens indre flader, hylder, hyldeknægte mm. Hvis ventilatoren har tegn på kontaminering, anbefales den at skiftes. Spray de afvaskede dele med Barrycidal 36 og lad det virke 30-60 minutter for at sikre effekten – Dette anbefales at blive gjort 1 gang om måneden.
 • Om nødvendigt kan inkubatoren aftørres med 70% ethanol.
 • CO2 inkubatorer med indbygget dekontaminerings – eller steriliseringsprogram. Anbefales anvendt minimum hver anden måned.
 • Før logbog : (forefindes i Heraeus brugermanualer) Eks.:
Udført Skift vand 1 gang pr. uge Rengøring 1 gang pr. måned Desinfektion (indbygget) hver måned Autokalibrering
Hver 3. måned
Initialer
Dato 2/6 1/5 1/5 2/6 QX

Evt. bemærkning:

Er der kontamineringsproblemer?

Husk at al kontaminering kommer fra de ydre omgivelser og ikke fra inkubatoren, så vær meget omhyggelig med det aseptiske arbejde.

Vand i inkubatoren

Brug autoklaveret destilleret eller ionbyttet vand (alm. ionbytter fra den orange hane).