Værd at vide

  • Hvordan er varmesystemet konstrueret? Er temperaturen jævn?
  • Sker der hurtigt genetablering?
  • Hvordan er befugtningssystemet opbygget? Er der jævn rH% i kammeret og hurtig genetablering?
  • Hvordan sker målingen af CO2 / O2? Hvor høj er gasforbruget? Er koncentrationen jævn?

Regelmæssig rengøring forebygger kontaminering på en enkel måde

  • Vær grundig med personlig hygiejne.
  • Skift jævnligt vand i vandreservoirer.
  • Mekanisk rengøring med ren børste og Barrycidal®36.
  • Gennemkør regelmæssigt den automatiske desinfektionsproces.
  • Benyt kun sterilt vand.