Alle, der anvender en centrifuge, har ansvar for at den betjenes korrekt.

Du skal være særlig omhyggelig, når du bruger Super- og Ultra-centrifuger,  det er vigtigt, at du inden brug af alle centrifuger læser brugermanualen grundigt.

Tjek rotoren, er tegn på sprækker, ridser og/eller korrosion, bør rotoren undersøges nærmere før brug – Axeb Service Rotorinspektion .
Søg altid for at rotoren er korrekt installeret. Tjek at det er de rigtige rør/flasker, der anvendes rørene og flaskernes ”holdbarhed”. Læs grundigt på den medfølgende information, og brug aldrig defekte rør/flasker med små sprækker at pakninger, tjek at  O-ringe sidder korrekt, og at låget på rotoren samt alle rør og flasker er skuet fast. Efter endt brug bør bowlen/rotorkammeret i kølecentrifuger desuden aftørres, da kondensvandet, som dannes fra kølingen, i værste fald kan sive ned og skade motoren.
Husk også, at det er lovpligtigt med et årlige sikkerheds og serviceeftersyn, se mere på under Axeb Service Rotorinspektion

For mere information kontakt Axeb på 4362 4647

Se mere om rotorer, flasker og rør i Sorvall® RTBAA-Guide, hvor du finder pdf-kataloger med udførlig information om rotorer, rør & flasker – Sorvall Rotor Guide

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Der vil altid være en risiko forbundet ved brug af centrifuger. Alle, der anvender centrifuger, skal være bekendt med alle sikkerhedsforanstaltningerne og træffe alle de forholdsregler, der er beskrevet i hele betjeningsvejledning en, for at sikre en korrekt betjening af centrifugen.