Er den gamle aluminiums rotor ved at gå på pension?

I laboratorierne ser vi ofte, at der bliver arbejdet med gamle og nedslidte aluminiumrotorer. Det øger risikoen for uheld, hvis vi laver servicen gør vi  opmærksom på med en særlig advarselstrekant, som klistres på de nedslidte rotorer.

Rotorskade skyldes slid og alder

Få Axeb Lab Solutions teknikere til at inspicere din rotorsamling og få en status på stand og levetid.

Få gode råd til vedligeholdelse og bedst mulig udnyttelse af rotor og centrifuge – værd at vide om…. 

For mere information kontakt os på telefon: 43 62 46 47

Læs mere om Axebs Kvalitet og service i ‘Den gode og synlige service

Serviceflyer_