Axeb Service – Vi passer godt på dit udstyr

Vi har solgt laboratorieudstyr siden 1999, og fra dag ét har service og support været et centralt omdrejningspunkt i vores arbejde.

Vi har udviklet et servicesystem, der garanterer en professionel og ensartet service, som optimerer udstyrets drift og levetid

KVALIFICEREDE, TRÆNEDE & CERTIFICEREDE TEKNIKERE
Axeb serviceteknikere deltager løbende i undervisning hos leverandørerne samt relevante kurser i gældende målemetoder i henhold til krav og standarder. Alle Axeb teknikere er certificeret til at udføre service, reparation, installation, kalibrering samt IQ-OQ. Service jf. Axeb service håndbog, bidrager til at kvalitetskravene hos kunden opretholdes.

AXEB KVALITETSMANUAL – KVALITETSSTYRINGSSYSTEM
Fra 1999 var Axeb (daværende Kendro DK) under ISO kvalitetssystem. I 2001 blev service håndbogen indført; dette var en naturlig del af virksomheden, og som søsterselskab af en amerikansk virksomhed, var det et must at opfylde krav som bl.a. GMP, GLP, FDA mm. Siden 2004 har aktieselskabet fulgt et kvalitetssystem, der fortsat følger ISO principperne.

AXEB SERVICE HÅNDBOG – EN NATURLIG DEL AF KVALITETSSYSTEMET
Service er en naturlig del af vores kvalitetssystem; vi prioriterer service og support højt. Det er vigtigt for sikkerheden og for udstyrets levetid, at det løbende bliver vedligeholdt. Vi har gode erfaringer med at indgå et samarbejde med vores kunder, hvor vi løbende yder professionel service.

SERVICE HÅNDBOGENS ELEMENTER
Vi dokumenterer kvaliteten med Axeb servicesystem, som bygger på service håndbogen; en servicebeskrivelse, der punkt for punkt beskriver, hvordan vi skal udføre service på et givent produkt. Med servicehåndbogen kan vi dokumentere vores arbejde. Al service bliver ligeledes udført i overensstemmelse med producenternes forskrifter og leverandør anbefalinger.

Link til Axeb service 

Læs Axeb Blog her