Claus Juul Løland, KU

Professor Claus Juul Løland og hans laboratorium har siden laboratoriet blev oprettet i 2006 været fast kunde hos Axeb Lab Solution.

“Samarbejdet med Axeb er meget personligt og mere eller mindre håndholdt. Siden vi startede vores laboratorium, har jeg altid snakket med den samme person hos Axeb. Yvonne kender os og ved, hvordan vi kan sammensætte udstyret, så vi opnår optimale forudsætninger for vores forskning,” fortæller Claus Løland.

Løland Lab er tilknyttet Institut for Neurovidenskab under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

De holder til i det imponerende Mærsk Tårnet i København, hvor de forsker i hjernens indviklede netværk af indbyrdes forbindelser, der ligger til grund for al hjernefunktion. Ved at kortlægge forbindelserne og afdække aktivitetsmønstrene i disse kredsløb, forsøger forskerne i laboratoriet at afdække de grundlæggende principper, der styrer hjernens funktion og adfærd.

“Tilbage i 2006, hvor Løland Lab blev etableret, købte jeg alle instrumenter fra Axeb  – og det er stadig den samme, jeg snakker med.

Det var trygt, at vi kunne købe næsten det hele hos en leverandør,” fortæller Claus Løland.

“Det specielle ved Axeb er, at vi, ofte i modsætning til større virksomheder, arbejder sammen om at finde de rigtige projekter til vores forskning.

Axeb er altid i stand til at forstå vores tekniske behov og kan derfor levere og eskalere det udstyr, vi har behov for. Hvis vi f.eks. fortæller hvor hårdt centrifugen skal slynge eller hvor store mængder, vi skal bruge, f.eks. 1 liter eller kun mikro-mængder, så hjælper de med at lave den helt rigtige løsning for os.

Og så giver de os altid en fair pris.”

Løland Lab i Mærsk Tårnet er en Axebs kunder, der også nyder godt af en serviceaftale for deres udstyr.

“Når Axeb kommer til deres årlige service, har vi også den fordel, at de kender vores set up.

Sidste gang, hvor de skulle foretage service på nogle af vores udstyr, kunne de samtidig hurtigt hjælpe os med en Ultracentrifuge, der var gået i stykker. Det er en kæmpe fordel,” fastslår professor Claus Løland.