Med fremkomsten af ​​SARS-CoV-2-virus og den tilhørende COVID-19-pandemi reducerer mange laboratorier arbejdet eller lukker endda midlertidigt deres faciliteter helt ned.

Best practice ved nedlukning af en CO2-inkubator

Med fremkomsten af ​​SARS-CoV-2-virus og den tilhørende COVID-19-pandemi reducerer mange laboratorier arbejdet eller lukker endda midlertidigt deres faciliteter helt ned. For laboratorier, der arbejder med cellekulturer, kræver det ikke alene et stop for eksperimenter og indefrysning af dyrkede celler, men også stor omhu ved korrekt nedlukning af laboratorieudstyr, så det kan henstå i dvaletilstand.

Da CO2-inkubatorer er udviklet til at dyrke animalske celler, er de også egnede til at dyrke tilknyttet flora og mikroorganismer. Derfor er det vigtigt at bruge lidt ekstra tid for at sikre, at en inaktiv CO2-inkubator ikke bruger stilstanden på at dyrke sådanne mikroorganismer. Det ville ikke være rart at vende tilbage til laboratoriet efter en dvale og finde inkubatorerne fulde af skimmel eller andre svampe og bakterier.

Her følger vores best practice til nedlukning af en CO2-inkubator i en periode på uger eller endda måneder. Vores råd er skabt til at undgå vækst af mikroorganismer i en tom, lukket CO2-inkubator, der tidligere var i brug.

Procedure til nedlukning af CO2-inkubator

 1. Luk for CO2-gastilførsel på ventilen. Hvis gassen kommer fra en fast installation, lukkes ventilen på manometret på væggen. Hvis gassen kommer fra en bærbar gasbeholder, skal du lukke ventilen på gasbeholderen.
 2. Fjern/tøm vandet fra vandbeholderen, og kasser vandet. Sørg for, at vandbeholderen er helt tom, og tør den grundigt af.
 3. Afhængigt af, hvor lang tid inkubatoren er inaktiv, skal du overveje at fjerne evt. HEPA-filteret i kammeret og kassere det.
 4. Rengør inkubatoren indvendigt og udvendigt med mild sæbe og vand. Rengør hylderne, alle dele til hylderne og vandbeholderen.
 5. Sprøjt inkubatoren og dens dele indvendigt med 70 % Ethanol, og lad det lufttørre.
 6. Køre evt. et steriliseringsprogram.
 7. Sluk for inkubatorens strøm.

Procedure til genstart af CO2-inkubator

 1. Se brugermanualen til den specifikke model.
 2. Spary inkubatoren indendigt med 70 % Ethanol, og lad der lufttørre.
 3. Start op og køre steriliseringsprogram – følg instruktionerne i brugermanualen.
 4. Efter steriliseringen installeres et nyt HEPA-filter i inkubator med filter.
 5. Tjek indstillinger for temperatur og CO2/ O2-koncentration. Fyld vandbeholder med sterilt destilleret vand.
 6. Start “Auto-Start”-cyklus, hvis den er tilgængelig.
 7. Efter 24 timer er alle parameter stabile og inkuabtoren klar til brug.

Hvis der er brug for hjælp eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 4362 4647 eller send en mail info@axeb.dk

Læs mere om rengøring af CO2 inkuabator