Undgå rust i din i CO2 inkubator:

Brug aldrig analyserent vand i CO2-inkubatorer, analyserent vand er til dels aggressivt og angriber rustfrit stål, så der over tid dannes rust.

For CO2 inkubatorens driftsikkerhed og for at undgå rust, bør du påfylde vandreservoiret eller vandbeholder med sterilt afsaltet* /destilleret* vand, der har en pH mellem 7 og 9.

Deioniseret (DI), omvendt osmose (RO) eller ultrarent vand Type 1 vand kan være meget aggressive, korroderende på inkubator indrekammer, hvilket betyder der vil dannes rust over tiden.

Cellerne kræver luftfugtighed og det er vigtigt, men den ”forkerte” vand kvalitet kan skade din inkubator, og korroderende rustfrit stål, kobber, glas mm.

Vand med høj renhed har en lav ionstyrke, hvorfor vandet optræder meget aggressiv overfor metaller, glas mm. og over tidne vil det danne rust. Vand med en restriktivitet nærmer sig eller lig med 18,2 MΩ-cm indeholder meget få ioner. Denne meget ren vand vil aktivt trække ioner fra inkubatorens overflade/komponenter med højere ion indhold ~ “da vandet gerne vil  være i ionopløsning”, hvilket resulterer i korrosion og rust.

Læs mere – du finder Smart Note om vand i CO2 inkuabtoren – under Downloads her på siden.

*NOTE: Afsaltet vand eller blødt vand er vand, hvor opløste salte er fjernet, som du kender fra “strygevand”, destilleret og demineraliseret vand.

Brug aldrig Ultrarent vand eller water for injection (WFI) vand ol. i din CO2 inkubator, vandbad ol. det giver rust med tiden.

Mere information findes i brugermanualen. Hvis du har spørgsmål, så send gerne en mail til os på e-mail info@axeb.dk eller ring 4362 4647.

Download PDF “Værd at vide i cellelaboratoriet”

Link til CO2 inkubator