Heraeus BBD6220 CO2 Incubator

Placering af din CO2 inkubator

Placer din CO2-inkubator væk fra vinduet samt undgå placering lige ved/under loftventilation og andre luftstrømme, da dette kan forårsage luftbårne forurening i dine cellekulturer.

Læs mere i brugermanualen om den rette placering.

Forbyg kontaminering med gode rengøringsrutiner

 • Cellerummet anbefales at være et lukket rum, uden for meget ”trafik”.
 • Rutinemæssig rengøring.
 • Vær omhyggelig med det aseptiske arbejde.
 • Skift ALTID kittel og sko, før du går i cellerummet.
 • Tag smykker og ur af, vask og desinficer hænder eller brug handsker.
 • Skift jævnligt vand i vandbakken/vandreservoirer.
 • Ethvert mediespild i din CO2 inkubator anbefales straks at tørres op.
 • Sprit sikkerhedsbænken og mikroskopet af før og efter brug.
 • Husk også at rengøre fryseren/køleskab jævnligt, og undgå opbevaring af åbne medieflasker og lign.
 • Skift vand i vandbadet mindst 1 gang om ugen.
 • Jævnlig vask og desinficer din CO2 inkubator indre flader, hylder, hyldeknægte, ventilatoren mm. Brug evt. også Barrycidal 36/ Fermicidal-D -anbefales 1 gang om måneden.
 • Om nødvendigt kan inkubatoren aftørres med 70% ethanol.
 • CO2 inkubatorer med indbygget dekontaminerings– eller steriliseringsprogram. Anbefales minimum hver måned.
 • Husk at skifte Hepa filteret i inkubatoren.
 • Brug autoklaveret destilleret eller ionbyttet vand (alm. ionbytter fra den orange hane).  Læs mere om vand i din CO2 inkubator
 • Før logbog så der er styr på rengøringrutinerne.

Kobber- forebygger og eliminere forurening

CO2 inkubator med 100% kobberinteriør er et godt valg, særlig hvis der arbejdes med primære cellekulturer eller hvis man er mange der arbejder med CO2 inkubatoren, som fx. universitet med mange studerende.

Er der kontamineringsproblemer?

Uanset hvor meget teknologien er forbedret, er det stadig muligt at få kontaminering i selv den bedste CO2-inkubator, og de fleste inkubatorer ender på et tidspunkt med en forurening. Ofte bemærkes det først, når svampesporerne ol. er ”flyttet” ind.  

 • Når det sker, kør en steriliserings-cyklus.
 • Brug desinfektionspordukter som Barrycidal 36 / Fermicidal-D. Kan bestilles hos Axeb.
 • Aftør med med 70% ethanol
 • Processen gentages indtil der ikke længere er tegn på forurening.

Husk at al forurening kommer fra de ydre omgivelser og ikke fra inkubatoren, så vær meget omhyggelig med det aseptiske arbejde.

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os T: 43624647

Læs mere om CO2 inkubator