Tjek rotoren før brug for sprækker, ridser og/eller korrosion.

Du skal være særlig omhyggelig, når du anvender Super- og Ultra-centrifuger. Det er vigtigt, at du inden brug af alle centrifuger læser brugermanualen grundigt.

Tjek rotoren, er tegn på sprækker, ridser og/eller korrosion, bør rotoren undersøges nærmere før brug – Axeb Service Rotorinspektion
Søg altid for at rotoren er korrekt installeret. Tjek at det er de rigtige rør/flasker, der anvendes rørene og flaskernes ”holdbarhed”. Læs grundigt på den medfølgende information, og brug aldrig defekte rør/flasker med små sprækker. Tjek at O-ringe sidder korrekt, tjek at alle låg på rør og flasker er skuet fast samt at  rotorlåget sidder korrekt  og er fastspændt . Efter endt brug bør bowlen/rotorkammeret i kølecentrifuger desuden tørres af,  da evt. kondensvandet, som dannes fra kølingen, i værste fald kan sive ned og skade motoren.
Husk også, at det er lovpligtigt med et årlige sikkerheds- og serviceeftersyn, se mere på under Axeb Service og  Rotorinspektion.

Axeb blog: Undgå uheld ……Hvis din centrifuge var en bil

Vedligeholdelse af Aluminiumrotorer

Vigtige sikkerhedsoplysning
Der vil altid være en risiko forbundet ved brug af centrifuger. Alle, der anvender centrifuger, skal være bekendt med alle sikkerhedsforanstaltningerne og træffe alle de forholdsregler, der er beskrevet i hele betjeningsvejledningen for, at sikre en korrekt betjening af centrifugen.

Du er velkommen til at kontakt os hvis der er spørgsmål T: 4362 4647