co2 inkuabtor

Optimer din cellekultur og opnå fordelene ved O2 kontrol

I årtier er mammale celler blevet dyrket i luft suppleret med kuldioxid, men ny teknologi og applikationer til celledyrkning kræver betingelser, der ligger tæt på naturens.
Kroppens indre iltkoncentration svinger fra 1-14 %, for atmosfæren er det 20-21 %. Celler dyrket ved lavt iltindhold (hypoxia) vil typisk vokser hurtigere, lever længere, og udviser et lavere stress niveau. CO2 Inkubatorerne med O2 kontrol, kan kontrollere iltforholdene, og genererer hypoxiske betingelser, som hjælper cellerne til bedre betingelser.

Hvorfor vælge CO2 inkubator med O2 kontrol ~variabel iltstyring?

1) Øget biologisk relevans
Luften vi indånder er 21 % ilt, men indeni  vores kroppe er ilten anderledes fordelt,  iltindholdet i væv kan være så lavt som 1-2 %. Dyrker du celler ved lave iltkoncentrationer, kan du derfor bedre simulere de optimale fysiologiske betingelser. Det resulterer i celleadfærd, der ligger tættere på et in vivo-miljø.

2) Større celleantal og længere levetid
Forskning viser, at forsøg med primærceller bedre afspejler, hvordan celler vil reagere in vivo. Mange primære celletyper vokser hurtigere og lever længere ved dyrkning under hypoxiske betingelser.

3) Reduceret differentiering og stressreaktion
Iltkoncentration er afgørende for cellers skæbne og har indflydelse på udtrykket af deres stressmarkører. Menneskelige stamceller dyrket ved 20 % ilt viser en stigning i oxidativ stress og DNA-skader. Flytning af celler til lavere iltkoncentration, der ligner vores fysiologiske niveauer, øger levetiden og begrænser både oxidative skader, genetisk ustabilitet og telomer-afkortning.

4) Bedre simulering af tumor mikromiljøer
I en fast tumor er der en faldende iltgrad fra den ydre kant, hvor celler er i kontakt med iltet kapillærblod, mod midten. I tumorens centrum resulterer det meget lave iltindhold i nekrotiske (døende) celler. Dette område med nekrose er forbundet med øget resistens over for kemoterapi og strålebehandling, og dermed med fortsat tumorprogression.

5) Variabel iltstyring giver optimal vækst

Heraeus (i dag Thermo Scientific) introducerede tri-gas inkubatoren i 1979, kun to år efter at Pakker og Fuehr (Nature, 1977) havde vist, at celler dyrket i lavt iltindhold havde længere levetid. Den årtier lange erfaring med produktudvikling inden for innovativ, variabel iltstyringsteknik sikrer:

• Enestående interaktiv O2-kontrol med præcis styringsteknologi
• Dokumenteret forebyggelse af forurening giver 24/7 prøvebeskyttelse (HEPA filtrering i kammeret (Heracell VIOS) automatiseret dekontaminering ved høj temperatur)
• Valgfri iltstyring dækker 1-21 % eller 5-90 % for fleksibilitet mht. applikationer
• Indirekte eller direkte temperaturstyring
• Avanceret ilt-sensorteknologi for pålidelig og præcis kontrol
• Delte glas indredøre for, at optimere dyrkningsbetingelser og recovery time efter døråbning  samt reducere driftsomkostninger

Følg link til produkt information, hvis du vil vide mere om vores CO2-inkubatorer.

Herunder andre artikler vedr. celler, celledyrkning mm.

Produktion af terapeutiske proteiner i mammale celler

Forskere vil skabe ny teknik og løser central gåde for cellers hukommelse