Fakta om CO2-inkubatorer

En inkubator skal opfylde celledyrkerens behov for præcist at kunne styre temperatur, luftfugtighed og CO2-koncentration. Er der desuden oprettet en dekontaminationsproces, er de fleste grundlæggende forudsætninger for en vellykket celledyrkning til stede.

Regulering og opretholdelse af temperatur
Normalt er +37 °C den optimale temperatur for cellevækst. For at skabe konstante dyrkningsforhold er det vigtigt at kunne regulere temperaturen og holde den stabil. Ustabile temperaturer kan medføre, at cellerne vokser dårligere eller i værste fald dræbes, hvis de eksempelvis udsættes for et varmechok. Temperaturen påvirker flygtigheden af ilt og kuldioxid, og derfor kan den samlede effekt af temperaturforandringer blive omfattende, selv ved små afvigelser i grader.

Regulering og opretholdelse af bestemt fugtighed
Det er vigtigt at fastholde en jævn og høj luftfugtighed, idet eventuelle afvigelser indirekte kan påvirke CO2-reguleringen. Samtidig kan en ujævn fordeling af luftfugtigheden medføre forskellig fordampning fra niveau til niveau i inkubatoren, og dette kan igen påvirke især dyrkning på plader af små mængder. Dette skyldes, at pladernes udtørring varierer efter deres placering i inkubatoren. For lav luftfugtighed kan føre til meget ændrede dyrkningsvilkår, eftersom koncentrationen af forskellige mediekomponenter ændres i forbindelse med fordampning.

Regulering og fastholdelse af CO2
Mange celletyper er afhængige af atmosfære indeholdende CO2 for at kunne vokse optimalt. Der frigøres kuldioxid i dyrkningsmediet, hvilket påvirker pH-værdien i forbindelse med dyrkningen. Et ujævnt niveau kan således påvirke dyrkningsresultatet i forskellig udstrækning, alt efter mediets bufferkapacitet. Indholdet af kuldioxid kan i visse situationer have stor betydning for genudtrykket, og derfor er det vigtigt også at vide noget om de absolutte CO2-niveauer.

Download og læs mere om CO2-inkubator – Værd at vide om CO2-inkubatorer.

AXEB.DK/CO2 INKUBATOR

Rengøring af CO2