På Herlev Hospital forskes der intensivt i immunterapeutisk kræftbehandling – også kaldet kræftvacciner. Første forsøg er gennemført med stor succes.

På Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital har man i mange år arbejdet med forskellige immunterapeutiske strategier til at bekæmpe forskellige kræftformer med såkaldte kræftvacciner.

Et af de største problemer med kræft er, at de syge celler ikke bekæmpes af kroppens eget immunforsvar. Men hvad nu hvis man alligevel kan få immunforsvaret til at gå til angreb på de syge celler? Det er grundtanken i den immunterapeutiske kræftbehandling. I Danmark udføres den stadig kun på forsøgsbasis, men resultaterne er lovende.

”Vi er ved at afslutte DC- og peptidvaccinestudierne og udvidet T-celleterapien til andre cancerformer,” fortæller Özcan Met, PhD og Senior Research Scientist ved Center for Cancer Immunterapi.

”Vi har desuden startet et klinisk fase III-studie sammen med en gruppe i Holland og England for at gøre behandlingen til standard ved behandling af modermærkekræftpatienter pga de gode resultater, vi har oplevet her i Herlev.”

I mere end seks er der blevet forsket i kræftvacciner på Herlev Hospital
I mere end seks er der blevet forsket i kræftvacciner på Herlev Hospital

Arbejdet med kræftvaccinerne tager bl.a. udgangspunkt i de såkaldte T-celler – kroppens “politibetjente”. Det er T-cellerne, der aktivt dræber fremmede celler, fx vira og kræftceller.

De træffer deres beslutning om at angribe eller ej ved at kontrollere proteinerne på de andre cellers overflade. Raske celler får lov at passere, fordi deres ydre proteiner er i orden. Forkerte proteiner på overfladen vidner derimod om, at den pågældende celle har et skadeligt indhold og derfor skal ødelægges.

Det interessante er, at der ofte forekommer større koncentrationer af T-celler i kræftvæv – for eksempel bryst- og modermærkekræft. Derfor er det blandt andet patienter med disse kræftformer, der behandles med immunterapi på Herlev Hospital.

T-cellerne gøres mere aggressive

Én metode er at isolere et lille antal af patienternes T-celler, opformere dem i stort antal og derefter give dem tilbage til patienten. Det foregår blandt andet ved hjælp af inkubatorer, centrifuger og LAF-bænke fra Axeb Lab Solutions.

En anden metode er at aktivere T-cellerne, så de øger deres indsats mod kræftcellerne. Det gøres ved hjælp af dendritceller, der også under normale omstændigheder fungerer som budbringere for T-cellerne. Dendritceller findes især i underhuden og de indre organer, hvor de venter på kontakt med fremmede celler. Når det sker, giver de T-cellerne besked om at tage affære.

Stort potentiale

En tredje metode går på at indsprøjte et stort antal af de peptider, der indgår i kræftcellernes særlige overfladeproteiner. Det kan også få T-cellerne til at øge deres aktivitet.

”Vi afprøver også en kombinationsbehandling, hvor vaccination med dendritceller og/ eller peptider følges op med T-celle-terapi. Det svarer nærmest til, at vi udvider politistyrken med en milliard betjente og tænder for sirenerne,” forklarer Eva Gaarsdal, der var ledende bioanalytiker på projektet indtil hendes pensionering i efteråret 2014.

”Vi arbejder i øjeblikket primært med kliniske forsøg med T-celle-terapi, og har netop afsluttet et fase II-studie, hvor halvdelen har haft effekt og hvor enkelte patienter pt er sygdomsfri,” fortæller Ôczan Met, senior research scientist.

Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital bruger disse produkter fra Axeb:

De banebrydende forsøgsbehandlinger forberedes blandt andet med udstyr, leveret af Axeb Lab Solutions.

Da det særlige AiC-klassificerede laboratorium blev etableret på Herlev Hospital for seks år siden, gik apparaturudvalget efter udstyr med stor kapacitet og god driftsøkonomi. Fx blev der valgt en Heraeus Multifuge X3R med en maksimal centrifugeringskapacitet på helt op til 4 x 750 ml.

”Opformering og centrifugering af de forskellige celletyper er en enorm stor arbejdsopgave. For at kunne give T-cellerne de rette livsbetingelser ender vi typisk med en opløsning på 25 – 30 liter – til én behandling. Den kan vi naturligvis ikke give direkte til patienten, så den skal centrifugeres ned til 250 ml. Det betyder, at vi faktisk centrifugerer 30-40 gange, og derfor har vi brug for så stor en kapacitet som muligt. Det gør os også ekstra følsomme over for maskinfejl og nedbrud,” forklarede Eva Gaarsdal dengang.

Service nu – ikke om ni dage

En anden faktor, som Eva Gaarsdal lagde stor vægt på, da laboratoriet blev etableret5, var en hurtig og kompetent service. Fx når der skal skaffes ekstraudstyr. Her forventede Center for Cancer Immunterapi, at deres leverandør var – og fortsat er – klar til at gøre en indsats for at hjælpe, også selvom der ikke er tale om nogen stor ordre.

”Når man arbejder med forsøgsbehandlinger, kan der let opstå behov for at gøre tingene på nye måder og med nyt udstyr. Hvis vi fx står og mangler en rotor, der kan noget helt specielt, så nytter det ikke noget, at leverandøren svarer “jaja, ring når I har et produktnummer”. Vi vil handle med virksomheder, der har den nødvendige kompetence og vilje til at hjælpe os i en fart – og det har Axeb,” forklarede Eva Gaarsdal dengang.