Et dansk forskerteam med professor Ali Salanti i spidsen har efter 15 års forskning udviklet en vaccine mod den frygtede graviditetsmalaria.  Vaccinen, der er udviklet på Københavns Universitet, kan revolutionere måden at beskytte gravide med malaria.

Efter et utrætteligt arbejde gennem de sidste snart 15 år har et dansk ledet forskerteam udviklet en malaria-vaccine til gravide kvinder. Et forskningsprojekt, der kan betyde forskellen på liv og død for tusinder af gravide og deres børn.

Professor Ali Salanti”Vi håber, at vores vaccine fremover vil beskytte fostrene mod effekterne af malaria,” fortæller professor Ali Salanti, Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet.

Malaria er en af de største dræbere i Afrika og især gravide kvinder er udsatte. Deres fostre får ikke selv malaria, men de fødes ofte svært undervægtigt med risiko for både aborter og dødsfald.

Professor Ali Salanti, der betragtes som en af verdens førende eksperter inden for sit område, arbejder ved Center for Medicinsk Parasitologi under Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Universitet. Centret er et af Europas og verdens førerende forskningscentre inden for malaria.

Der er ca. 20 i Alis forskningsgruppe, der er støttet af bl.a. Bill og Miranda Gates-fonden og Innovationsfonden.

”Det er en ekstrem styrke, at vi er så forskellige og med så mange forskellige kompetencer i denne gruppe,” fortæller Ali Salanti.

Som en vigtig del af teamet kommer der også studerende fra Afrika, som Ali Salanti så er med til at uddanne. De rejser efterfølgende tilbage og fortsætter forskningen og arbejdet mod malaria i Afrika.

Ali Salanti har forsket i en malaria-vaccine til gravide siden hans speciale i biologi i 1999.

”Malaria er en fattigdomssygdom, fordi den primært rammer Afrika og i særdeleshed de fattige. Jeg vil gerne gøre en forskel for dem, der er syge og som ikke har råd til medicin,” siger Ali Salanti.

Malaria-parasitten gemmer sig i de røde blodlegemer. Normalt renses blodet i milten, men fordi parasitten ”gemmer sig”, bliver den ikke opdaget og æder derfor langsomt af de røde blodlegemer.

For gravide er der yderligere den risiko, at malaria-parasitten har ”en lille proteinkrog”, så den kan sætte sig fast forskellige steder i kroppen, bl.a. i moderkagen. Her identificerer den nogle af de kulhydrater, der hjælper fostret med at udvikle sig normalt.

Malaria-parasitten sætter disse kulhydrater ud af funktion, så fostret ikke får de optimale betingelser for at vokse – og dermed bliver født for lille, ca. 20 % mindre end den normale fødselsvægt.

Den gravide risikerer samtidig at få betændelse på grund af malaria-parasitten i moderkagen.

Gennembrud  i 2003

I 2003 oplevede Ali Salanti det store gennembrud i sin forskning, da teamet identificerede antigenet VAR2CSA, der er det gen, der binder malaria-parasitten til moderkagen.

Siden da har teamet bl.a. ved brug af supercentrifugen, SORVALL LYNX Superspeed, isoleret dele af proteinet, som de efterfølgende har anvendt til udviklingen af den nye vaccine.

”Når kroppen møder den nye vaccine, vil kroppens immunforsvar udvikle antistoffer mod dem. Det betyder også, at immunforsvaret har antistofferne, der kan angribe og sætte VAR2SCA ud af spillet.

Dermed kan malaria-parasitten ikke sætte sig fast på moderkagen, og fostret kan således vokse normalt,« forklarer Ali Salanti.

De sidste 4 år har Ali Salanti og hans team arbejdet på at færdiggøre vaccinen og med succes testet den på dyr, bl.a. mus.

Senere i 2015 begynder den kliniske test af vaccinen på mennesker. I første omgang bliver det mindre test, der skal fastslå om vaccinen er sikker, altså at der ikke er bivirkninger.

Derefter udvides testen til en fase 2-test, hvor effekten af vaccine testes. Endelige indledes en fase 3-test på et større antal gravide i flere lande og i flere populationer for at måle effekten i stor målestok.

Men det er en langvarig proces, der kan godt gå op til 15 år, før vaccinen er endeligt godkendt og klar til produktion,” siger Ali Salanti.

Læs  også Danske forsker har malaria-knækket koden

Læs mere om Ali Salanti – Danske forskere har måske fundet behandling mod kræft