Axeb har årelang erfaring med centrifuger, opstilling, drift, service, reparation og kalibrering.

Derfor har vi samlet nogle grundlæggende gode råd om, hvordan du får mest muligt ud af din investering. Værd at vide down loads, er tænkt som en bruger guide – du kan hente den på siden PDF under Down Loads. Del og send gerne de gode råd til andre, der arbejder med centrifuger.

Værd at vide om centrifuger

• Centrifugen bør kun anvendes af kvalificeret personale, der omhyggeligt har læst manualen og er fortrolig med generelle retningslinier for brug af centrifuger.

• Anvend kun godkendt komplet rotorudstyr, emballage, rør, flasker m.m. i overensstemmelse med leverandørens specifikationer.

• Sørg for at rotorudstyret er korrekt installeret. På visse rotorer skal møtrik/skrue checkes før hver kørsel. Låg for lukket rotor skal altid anvendes.

• Maksimum hastigheder anført på rotorudstyr må aldrig overskrides.

• Det er vigtigt at loade rotoren symmetrisk, ofte er øjemål fint, men følg altid brugermanualens retningslinier.

• Ved anvendelse af udsvingsrotorer skal alle bægre og låg være placeret under drift. På udsvingsrotorer skal alle bevægelige dele smøres jævnligt med medfølgende fedt ved udsving, olien anvendes til at kopperne for vedligeholdelse af disse.

• Centrifuge i drift skal altid stå stabilt, støttet på alle fire ben/hjul. Rotoren skal altid være i vater.

• Centrifugen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder eller til centrifugering af brandbare væsker.

• Centrifugen må ikke flyttes, når rotor er monteret.

Efter endt brug er det vigtigt at:

Rotorudstyret rengøres i mild sæbevand, skylles i rent vand, tørres, olieres og opbevares på passende underlag, der sikrer mod beskadigelse.

Centrifugekammeret (bowle) rengøres og aftørres. Efterlad centrifugen med delvist åbent låg for at undgå kondensdannelse.

Husk i øvrigt, at det er lovpligtigt med et årligt sikkerheds & serviceeftersyn