Værd at vide om CO2 inkubator

Regelmæssig rengøring af din CO2 inkubator forebygger kontaminering

 • Vær grundig med personlig hygiejne.
 • Skift jævnligt vand i vandreservoirer.
 • Rutinemæssig rengøring.
 • Brug regelmæssigt automatiske desinfektionsprogram.
 • Benyt kun sterilt vand i vandbade – brug ikke Ultra rent vand, da det kan medføre rust i inkubatoren.
 • Cellerummet anbefales at være et lukket rum, uden for meget ”trafik”
 • Skift ALTID kittel og sko, før du går i cellerummet.
 • Tag smykker og ur af, vask og desinficer hænder eller brug handsker.
 • Sprit sterilbænken af før og efter brug.
 • Sprit medieflasker mm. af inden de placeres i sterilbænken.
 • Sprit mikroskopet af før og efter brug.
 • Husk også at rengøre fryseren jævnligt, og undgå opbevaring af åbne medieflasker og lign.
 • Skift vand i vandbad og i din CO2 inkubator mindst 1 gang om ugen.
 • Ethvert mediespild i din CO2 inkubator anbefales straks at tørres op.
 • Vask og desinficer din CO2 inkubator indre flader, hylder, hyldeknægte mm. Hvis ventilatoren har tegn på kontaminering, anbefales at skifte den. Spray de afvasket dele med Barrycidal 36 og lad det virke 30-60 minutter for at sikre effekten. Dette anbefales 1 gang om måneden.
 • Om nødvendigt kan inkubatoren aftørres med 70% ethanol.
 • CO2 inkubatorer med indbygget dekontaminerings – eller steriliseringsprogram. Anbefales minimum hver anden måned.
 • Før logbog : (forefindes i brugermanualer) Eks.:
Udført             Skift vand 1 gang pr. uge Rengøring 1 gang pr. måned Desinfektion (indbygget) hver måned Autokalibrering
Hver 3. måned
Initialer
Dato 2/6 1/5 1/5 2/6 QX

Evt. bemærkning: 

Er der kontamineringsproblemer?

Husk at al kontaminering kommer fra de ydre omgivelser og ikke fra inkubatoren, så vær meget omhyggelig med det aseptiske arbejde.

Vand i CO2 inkubatoren

Brug autoklaveret destilleret eller ionbyttet vand (alm. ionbytter fra den orange hane).

 Læs mere om vand i din CO2 inkubator