Brugermanual – CO2 inkubator Heracell 150i

Under downloads findes brugermanuel og anden nyttig information til brug og vedligeholdelse af CO2 inkuabtorer.

Man kan også med fordel benytte link herunder med mere information om vedligehold og service.

Nyttige links

Værd at vide i cellelab

Hvorfor vælge kobber CO2 inkubator

Heracell 150i rengøring og vedligeholdelse

Dekontaminerings-processen

Contra-Con desinficerer inkubatoren i 9 timer med fugtig varme ved 90 °C. Hele rutinen tager ca. 25 timer at gennemføre. Resterende desinfektionstid vises på CO2-displayet. De flerste af vores Heracell brugere kører denne rutine over en weekend. Brugeren guides via display menuen, og kan følge hele Contra-Con desinfektionsrutinen i displayet. Inkubatoren genstartes med ”auto-start” rutinen efter afslutning.

Opstart rutine ”Auto-start”

Auto-start er en automatisk kalibreringsfunktion, der ved aktivering automatisk sørger for, at den ønskede temperatur opnås og at den relative fugtighed i kammeret hæves. Når værdierne for temperatur og relativ fugtighed er blevet konstante, justeres CO2-målesystemet automatisk (TC – CO2 målecelle).

Menuen guider i aktivering af Auto-start, samt man kan følge auto-start rutinen i displayet.

AUTO-START – anbefales:

– efter endt dekontamineringsrutine

– ved en ændring af set punkt på mere end 1 ° C

– ændring af CO2 værdi

– funktionen lav luftfugtighed er aktiveret / deaktiveret,

– inkubatoren har været lukket ned i længere tid.

Dette for at sikre målesystemernes nøjagtighed, anbefaler vi at ”auto-start” rutinen gennemføres min. hver tredje måned.

NOTE! Auto-start rutinen tager normalt 5 til 7 timer, så det er vigtigt, at dekontaminering/Auto-start planlægges ind i arbejdet, når man kan undvære inkubatoren.

Skift vand i CO2 inkubatoren mindst 1 gang om ugen. Vandet tømmes med en pumpe. Kør dekontaminerings /steriliseringsprogram minimum hver 3. måned, alt afhængig hvor mange brugere og “trafik” omkring inkubatoren.

Vand i CO2 inkubator

Brug aldrig analyserent vand (MilliQ vand) i CO2 inkubator. Analyse-rent vand er til dels aggressivt og angriber rustfrit stål, og det kan dannes rust med tiden.

For CO2 inkubatorens drift sikkerhed, bør der kun påfyldes afsaltet fra osmoseanlæg/ionbyttet vand i vandreservoiret/tank. Husk altid at vandets bør autoklaveres før det fyldes i inkubatoren dette for, at undgår kontaminering fra vandet.

Ring til os hvis du har spørgsmål 4362 4647 eller mail til info@axeb.dk

Installation og Contra Con opstart i tårnet