To i én! Rent og ultra rent vand

Lab Tower EDI – Det komplette system i midi-format

Direkte dispensering af Ultra rent vand.
Lab Tower EDI kan anvendes ved selv de mest krævende og følsomme applikationer.

Ultrarent vand ASTM type I, 18.2 MΩ×cm.
TOC 1 – 5 ppb

Lab Tower EDI kan anvendes indenfor an lang række områder såsom:

I biovidenskab

  • For molekylærbiologi og mikrobiologi arbejde
  • I udarbejdelsen af celle- og vævskulturer
  • In PCR, DNA sekvensering
  • Elektroforese

I analytisk kemi

  • Organisk og uorganisk sporanalyse
  • HPLC
  • GC-MS, ICP-MS, GF-AAS
  • TOC målinger, IC

Og ved rutinemæssige laboratorieopgaver

  • Analytiske procedurer
  • IC, AAS, ICP-ES

Høj vandrenheds kvalitet 15 – 10 MΩ×cm.

Til daglige behov på 100 til 500 liter.
For eksempel til Skylning af laboratorie glasvarer, forsyne autoklaver, kliniske analysatorer og ultrarene vandsystemer. Forberedelse og fortyndings buffere reagenser vævskulturmedium. Prøveforberedelse for analysemetoder og generelle bioteknologiske anvendelser

TKA LabTower EDI overgår standard ASTM type I and type II, CAP, ISO 3696, BS 3997,
CLSI.

Se nedenstående video og find os på YouTube