HMC-autoklave HG 50/HG 80

Åbnes og lukkes med en enkel berøring – for din sikkerheds skyld!

Tryk blot på en knap for at åbne og lukke autoklaven. Låget åbnes og lukkes dog ikke uden videre. Først åbnes det kun ca. 7 cm – for at den første sky af damp kan slippe ud – derefter åbnes låget helt, og beholderen indeni er klar til brug. Når låget er ved at lukke sig, stoppes bevægelsen et øjeblik, inden låget lukkes helt. Når låget er helt lukket, låses det automatisk. Låsen overvåges af to uafhængige sikkerhedssystemer. Det er derfor umuligt at åbne låsen ved et uheld, når beholderen er under tryk.

HG-serien har et stort, oplyst display og er nem at bruge – med denne serie opfyldes alle de krav, der kan stilles til en moderne sterilisator, og alle de ønsker, som en bruger måtte have angående funktionalitet og komfort.

Overskueligt design

  • Betjeningen er enkel og styres via det store program display, der lynhurtigt viser de vigtigste parametre:
    – Steriliseringstemperatur og tryk
    – Steriliseringstid
    – Tilbageværende tid til programslut
  • Det overskuelige display gør det nemt at bevare overblikket.

Hurtig afkøling som standard

Autoklaven indeholder en gennemført, praktisk funktion, som sparer op til 40 % af kørselstiden ved sterilisering af væsker: en luftafkøling, som kan aktiveres undervejs i alle programmer og på alle tidspunkter