Det mener Axeb:

Heraeus inkubatorerne Heracell & BBD6220 er i en klasse helt for sig selv. De mange diskrete, gennemtænkte funktioner gør en stor forskel i hverdagen. Axeb har arbejdet med Heraeus CO2 inkubatorer i 25 år. Heracell & BBD6220 er verdensklasse CO2-inkubatorer.

Heraeus BBD6220 CO2 Inkubator for optimale vækst betingelser – Ultimativ beskyttelse og perfekt inkubation

Heraeus BBD6220 CO2 inkubator med sterilisering er for laboratorier, der sætter de højeste krav til prøver og reproducerbarhed. Inkubatoren vælges særligt til cancer- og hiv-forskning samt in-vitro fertilitet.
Indbygget sterilisationsprogram ved 180°C i 3 timer, giver mulighed for fuld sterilisation af inkubatoren inkl. hylder og sensor. Efter endt sterilisation opstartes inkubatoren automatisk (fugt, temperatur og CO2).  Fugten indblæses sterilt fra indbygget vandbeholder (ingen vand i kammeret), hvorved kontamineringsrisikoen minimeres.

  • CO2-Auto-Zero System udfører en automatisk kalibrering af CO2-detektoren i periodiske intervaller. Manuel kalibrering er derfor ikke nødvendig.
  • Glatte overflader og afrundede hjørner – enkel og let at rengøre
  • Fugtigheden kan indstilles fra 60% til 95% RH
  • RS232 – mulighed for dataopsamling
co2 inkubator -FDA

Certifikat 510K (FDA) i November 2000
I november 2000 blev HERAcell CO2 inkubator godkendt af U.S. Food and Drug Administration (FDA) til IVF anvendelse og dermed klassifi ceret som klasse II udstyr!
Bevis for dokumentation Resumé af undersøgelse udført af uafhængigt laboratorium, L+S AG, Bad Bocklet, Tyskland. Hele undersøgelsesrapporten kan rekvireres hos Axeb.
Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om der er forskel på elimineringens effekten af mikroorganismer ved forskellige temperaturer.
HERAcell har en automatisk steriliseringsfunktion, som fungerer ved 90˚C med fugt. BBD 6220 har en automatisk steriliserings-funktion, som fungerer ved 180˚C tør varme.
Forsøget udføres på hhv. HERAcell og BBD 6220, begge inkubatorer kontamineres på hele inderkammeret samt på inderdør med USP23 test-mikroorganismer.

Konklusion:
To forskellige forsøg er udført for at afprøve steriliseringsprogrammet på de kontaminerede inkubatorer.
Efter forsøget kan det påvises, at effekten ved 9 timer 90˚C fugtsterilisering er lige så effektiv som 3 timer ved 180˚C tørsterillisering. Mens forsøget ved 15 timer 90˚C
tørsterilisering ikke har nogen effektiv effekt. En systematisk anvendelse af steriliseringsprocessen hindrer dannelse og spredning af forurenende stof, t.o.m.
i de områder i inkubatoren, som er besværlige at rengøre.

Læs mere om steriliserings-testen her