Undgå uheld….Hvis din centrifuge var en bil …

Er du bruger og “kører” med en centrifuge, har du også et ansvar for, at den kører, som den skal, og at der ikke sker uheld undervejs. Her får du nogle gode råd med på vejen.

Bilister ved, at det er en god idé at følge manualen, at bringe bilen til service og være opmærksom, hvis advarselslamperne blinker. Sådan er det også med centrifuger, ikke mindst Superspeed og Ultraspeed, hvor der er store kræfter på spil. Her er det vigtigt at bruge de anbefalede flasker og rør, som er testet og passer som hånd i handske.

Ud over afbalancering i rotoren kan det være små ting, der kan udløse ubalance, give slinger på vejen og forårsage skader. Derfor anbefaler vi denne tjekliste:

• Læs manualen grundigt – her er ofte oplyst, hvilke rør/flasker der skal anvendes
• Brug kun de rør og flasker, som vi/leverandøren anbefaler til rotoren
• Tjek, at O-ringene ikke mangler låget på flasker og rør – og tjek flasker og rør for evt. revner
• Tjek og smør O-ringene på rotoren
• Fyld rør og flasker jf. anvisningen

Tjek også rotoren (metal rotor) før brug for sprækker, ridser og/eller korrosion – læs mere 

Undgå havari ved vejsiden
Det er den bedste og billigste løsning at følge vores og producentens anbefalinger. Alternative løsninger kan skade centrifuge og rotor, da brug af fx forkerte flasker og rør kan medføre ubalance. Billedet herover viser en totalskadet Superspeed-centrifuge, hvor der i stedet for de korrekte Superspeed-flasker er valgt alternative typer.

Advarsler er ikke garantier
Moderne biler har sensorer, der advarer, hvis dæktrykket er for lavt. Men sensorer afværger ikke uheld, hvis man fortsætter med at køre. Det samme gælder følerne i en centrifuge. Registrerer de en ubalance, vil elektronikken bremse, registrere og vise ubalancen i displayet – fx som følge af ødelagte flasker. Hvis rotoren allerede er godt oppe i omdrejninger, er advarslen imidlertid ikke garanti mod sammenbrud og skader på centrifugens motor, bowle, rotor mm. Det er dén situation, vi skal undgå.

ER du bruger og har du “kørekort” til en centrifuge, har du også et ansvar for, at den kører, som den skal, og at der ikke sker uheld undervejs. Her får du nogle gode råd med på vejen.

Bilister ved, at det er en god idé at følge manualen, at bringe bilen til service og være opmærksom, hvis advarselslamperne blinker. Sådan er det også med centrifuger, ikke mindst Superspeed og Ultraspeed, hvor der er store kræfter på spil. Her er det vigtigt at bruge de anbefalede flasker og rør, som er testet og passer som hånd i handske.

Ud over afbalancering i rotoren kan det være små ting, der kan udløse ubalance, give slinger på vejen og forårsage skader.

Derfor anbefaler vi denne tjekliste:

• Læs manualen grundigt – her er ofte oplyst, hvilke rør/flasker der skal anvendes
• Brug kun de rør og flasker, som vi/leverandøren anbefaler til rotoren
• Tjek, at O-ringene ikke mangler låget på flasker og rør – og tjek flasker og rør for evt. revner
• Tjek og smør O-ringene på rotoren
• Fyld rør og flasker jf. anvisningen

Er I flere, der bruger bilen?
Hvis der er flere, der bruger bilen, skal alle have adgang til nøgler, manual og benzinkort. Hvis laboratoriecentrifugen skal køre langt og gør nytte, skal alle brugere nemt kunne finde de nødvendige informationer, brugermanualer og alle de andre data og oplysninger, der skal til for korrekt og problemfri betjening. Hver bruger har et ansvar for, at det kostbare udstyr holder længe og gør mest mulig nytte.

Se mere om rotorer, flasker og rør i Sorvall® RTBAA-Guide, hvor du finder PDF-kataloger med udførlig information om rotorer, rør og flasker.

Sikkerhed frem for alt
Der vil altid være en risiko forbundet ved brug af centrifuger. Alle brugere bør derfor kende sikkerhedsforanstaltningerne og træffe de nødvendige forholdsregler som beskrevet i betjeningsvejledningerne for at sikre en korrekt betjening.

Vær opmærksom på at tjekke max. runs på dine flasker og rør. Det vil fremgå i indlægssedlen som følger med i pakken. Bemærk også, at polycarbonat (PC) er særlig skrøbeligt og krakelerer med tiden i brug og opvask.

Før du kører videre …
AXEB har udgivet en række løsblade med informationer om brug af vores produkter. ’Værd at vide’-serien er gratis og kan downloades fra axeb.dk

SPØRG AXEB, HVIS DU ER I TVIVL T: 4362- 4647